Başlangıç » İLO Sözleşmeleri

İLO Sözleşmeleri

»  Uluslararası çalışma örgütü Hakkında Bilgi

» İşsizlik Hakkında 2 Sayılı Sözleşme  

» İş ve Meslek Bakımından Ayrım Hakkında 111 Sayılı Sözleşme

»  İstihdam Politikasıyla İlgili 122 Sayılı Sözleşme 

» İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme

» İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Sözleşme

»  Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması Ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 Sayılı Sözleşme

» Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışmaya İlişkin Sözleşme 144 Sayılı Sözleşme

»  Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında 123 Sayılı Sözleşme 

»  Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen 59 Numaralı Sözleşme

» Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında 58 Sayılı Sözleşme

» Trimci Ve Ateşci Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbiti Hakkında 15 Sayılı Sözleşme

» Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında118 Sayılı Sözleşme


» Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 Sayılı Sözleşme» Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı SözleşmeCebri Çalıştırmanın İlgasına Dair 105 Sayılı Sözleşme Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 96 Sayılı Sözleşme (Revize)İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkındaki 88 Sayılı SözleşmeCebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşme

 
Facebook'ta Paylaş
 
 
 
 
 

ADANA WEB TASARIM

Adana Kampanya

Adana haber

ceyhan haber

WEB TASARIM BLOG

do�al �ekim

havaliman� oto kiralama

adana havaliman� oto kiralama

adana havaliman� oto kiralama

adana hava alan� oto kiralama

adana hava alan� oto kiralama

sar��am �i�ek

seyhan �i�ek

seba �i�ek

yüreğir çiçek

�ukurova �i�ek

adana �i�ek

adana ��kma par�a

oktay kopcak

batman �i�ek

Adana Web Tasarım Adana Kampanya Adana haber

Adana Haber  Adana Çiçek  Adana Web Tasarım Adana Doğal Çekim Paket Web Tasarım Adana Haberleri